معرفی نرم افزار MiniTab

مینی تب، یک نرم‌افزار کنترل کیفیت آماری و مناسب برای پروژه‌های شش سیگما و بهبود کیفیت می‌باشد. این نرم‌افزار به عنوان یکی از نرم‌افزارهای تخصصی آمار برای کنترل کیفیت، کار بر روی اعدادو تجزیه و تحلیل داده‌های خام شناخته شده‌است و در بسیاری از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد و به وسیله آن می‌توان با تجزیه و تحلیل داده‌های آماری به طراحی آزمایش پرداخت. همچنین انجام برخی عملیات‌ها مانند تولید اعداد تصادفی که از توزیع‌های آماری خاصی مانند توزیع نرمال، کی دو، گاما، اف، برنولی، پواسن، بتا، وایبل و … پیروی می‌کنند، پرداخت.

در واقع نرم‌افزار Minitab یکی از نرم‌افزارهای مطرح آماری می‌باشد که در برخی زمینه‌های علم آمار، از جمله کاربرد آمار در صنعت و اقتصاد از قابلیت‌های خاصی برخوردار می‌باشد.

تحلیل‌های سری زمانی با گستردگی و دقت بیشتری در این نرم‌افزار ارائه شده‌است. مبحث کنترل کیفیت آماری (SPC) که رشته ی آمار را به صنعت و مقوله ی کنترل کیفیت پیوند می‌دهد نیز از جمله موضوعات آماری است که به تفضیل در این نرم‌افزار به آن پرداخته شده‌است. همچنین طرح‌های عاملی و آنالیز واریانس (ANOVA) به‌طور کامل مد نظر قرار گرفته شده‌است. علاوه بر این با توجه به ویژگی‌های این نرم‌افزار در بسیاری موارد از آن برای تحلیل سری‌های زمانی و پیاده‌سازی مدل‌های ARMA و ARIMA استفاده می‌گردد.از امکانات این نرم‌افزار می‌توان ارتباط با دیگر نرم‌افزارها مخصوصاً نرم‌افزارهای بانک اطلاعاتی (ODBC)، اعمال توابع محاسباتی و ریاضی و نیز امکان کار کردن با داده‌ها از جمله رتبه‌بندی، مرتب‌کردن، فیلترکردن داده‌ها، ادغام

کردن کاربرگ‌ها و … را نام برد. از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار تعریف فایلی تحت عنوان پروژه می‌باشد که چندین کاربرگ، نمودار، تحلیل‌های آماری جدا و قالب‌بندی شده را در یک فایل پروژه ذخیره می‌کند و باProject Manager مدیریت آن‌ها را دنبال می‌کند. نرم‌افزار Minitab در مقایسه با نرم‌افزارهای مشابه از نظر توانایی نرم‌افزاری در حد معمول و متعادل است ولی از آن جایی که کار با نرم‌افزار و ورود اطلاعات و مدیریت آن‌ها نسبتاً ساده است، به عنوان یک نرم‌افزار کاربر پسند به‌شمار می‌رود و استفاده از آن در صنعت به وفور مشاهده می‌شود.

قابلیت های کلیدی نرم افزار مینی تب:

امکان وارد کردن داده‌های ورودی به شکلی بسیار آسان

شبیه‌سازی داده‌های تصادفی بر پایه ی توزیع‌ها مختلف

برآورد نقطه‌ای و فاصله‌ای و آمارهای آن‌ها

روش‌های گرافیکی جهت تشریح داده‌ها

آزمون‌های فرضیه با توجه به اطلاعات در دسترس از جوامع

هماهنگی کامل با سایر نرم‌افزارها از جملهMicrosoft Office Excel

آمار توضیحی و توزیع احتمال‌های گسسته و پیوسته

انجام تحلیل‌های بسیار ساده ی اولیه مانند: میانگین، میانه و…

مشاهده ی توزیع‌های ساده همراه با نمودار Distributed data

امکان محاسبه ی ضریب همبستگی بین متغیرهای مختلف

رسم نمودار پارتو، نمودار استخوان ماهی، نمودار علت و معلول، نمودار دنباله، نمودار چند متغیر، نمودار متقارن و…

رسم و تجزیه تحلیل نمودارهای کنترل، شش سیگما، SPC ،MSA

رسم نمودارهای سه بعدی

انجام تحلیل سری‌های زمانی

انجام تحلیل کنترل کیفیت آماری

About the Author: af.1024