Tag Archives: انتخاب مهندسی

سمینار موفقیت تضمینی در انتخاب های شغلی

این سمینار با حضور گرم دانشجویان و سخنرانی بسیار جذاب مهندس سعید حدادی برگزار شد و آنچه در ادامه می‌آید چکیده است از مباحث مطرح شده در این سمینار: برای شاغل شدن پنج گام اصلی وجود دارد که در این جلسه دو مورد آن بررسی شد ۱- آمادگی فردی ۲- آمادگی فنی ۳- رزومه قوی […]

Read More