Tag Archives: هوندا

ارزشمندترین برندهای سال ۲۰۱۸

موسسه BrandZ یکی از بزرگترین و معتبرترین موسسات در زمینه بررسی و ارزش گذاری برندها است. این موسسه هر ساله فهرستی صدتایی شامل ارزشمندترین برند های دنیا را منتشر می کند. این موسسه اخیرا اقدام به انتشار فهرست ارزشمندترین برندها در سال ۲۰۱۸ نموده است. این فهرست همچنین به تفکیک نوع فعالیت ها نیز ارائه […]

Read More